Nederlandse Ambassade in Algiers, Algerije

Nuttige links


De rijksdienst  voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  ondersteunt startende en ervaren ondernemers met hun exportplannen.  Voor meer informatie over de diensten die de RVO en andere overheidsdiensten  kunnen bieden:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/wegwijzer-internationaal-zakendoen

www.internationaalondernemen.nl
Het loket van de Nederlandse overheid voor alle vragen van ondernemers die zaken doen of willen doen in het buitenland. Achter dit loket bevinden zich verschillende overheidsinstanties, waaronder de RVO.

www.ondernemenoverdegrens.nl
De Stichting IntEnt (Internationalization of Entrepreneurship) biedt hulp aan allochtone ondernemers in Nederland bij het opzetten van nieuwe ondernemingen in het land van herkomst. De assistentie van IntEnt omvat oriëntatie op het ondernemerschap, begeleiding bij het opstellen van een ondernemingsplan, ondersteuning bij het uitvoeren van een marktverkenning, bemiddeling bij het verkrijgen van financiering en begeleiding bij de start van het bedrijf.

www.handelsbevordering.nl
Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) is in 1946 opgericht door en voor het Nederlandse bedrijfsleven. De leden zijn zowel grote multinationals als MKB-bedrijven. Het NCH heeft een federatieve opzet: zestig bilaterale landencentra en regionale business councils zijn in het NCH opgenomen. Hieronder is een Nederlands-Algerijnse Kamer van Koophandel. Het NCH biedt een netwerk, geeft informatie, verzorgt handelsmissies en collectieve Nederlandse inzendingen op vakbeurzen, maar begeleidt ook bij individuele zakenreizen.

www.fenedex.nl
Federatie voor de Nederlandse Export, een door het bedrijfsleven opgerichte ledenorganisatie die ondernemingen adviseert en traint om zo succesvol mogelijk te zijn op buitenlandse markten.

www.embalgeria.nl De Algerijnse ambassade in Den Haag.

www.nederlandineuropa.nl Sinds 18 oktober 2006 zijn op de vernieuwde website van www.nederlandineuropa.nl vier discussiefora over actuele Europese onderwerpen geopend. Burgers kunnen op de site hierover hun mening geven. De hoofdthema's voor de website zijn bepaald aan de hand van prioriteiten die de Nederlandse regering stelt in de Staat van de Europese Unie 2007. Die hoofdthema's zijn veiligheid, energie, economie en uitbreiding. Binnen deze thema's worden specifieke deelonderwerpen vastgelegd die worden gebruikt voor de discussiefora. Deze deelonderwerpen worden regelmatig aan de hand van de actualiteit vernieuwd.

Algemene contactinformatie

Bezoekadres:

RVO.nl

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL Den Haag

T 088 602 50 00 (receptie)

Klantcontact Internationaal:

Telefoonnummer: 088 042 42 42

Contactformulier: https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl

Internet: www.rvo.nl en www.hollandtrade.com

Landenpagina Algerije: www.rvo.nl/algerije

Nieuwsbrief: Wereldzaken; inschrijven via: http://www.rvo.nl/emagazines

 

www.europeesparlement.nl

www.europa-nu.nl

www.europe.eu

www.kiesraad.nl