Nederlandse Ambassade in Algiers, Algerije

Consulaire dienstverlening “Orange Carpet” voor zakelijke contacten ter vereenvoudiging van visumaanvragen voor Nederland

Zakelijke contacten zoals hieronder beschreven, kunnen een aanvraag indien voor Orange Carpet dienstverlening t.b.v. Algerijnse werknemers die naar Nederland reizen. Organisaties die in aanmerking komen zijn:

 1. Filialen van Nederlandse bedrijven of Nederlandse organisaties,
 2. Moederbedrijven van eerdergenoemde organisaties,
 3. Algerijnse bedrijven of organisaties die met Nederlandse counterparts samenwerken (met een samenwerkingsverband van minmaal twee jaar),
 4. Overheids- en niet-gouvernementele organisaties die gedurende twee jaar hebben samengewerkt met Nederlandse counterparts.

Voordelen van de “Orange Carpet” dienstverlening

 1. Voor een visumaanvraag zijn minder documenten benodigd;
 2. De mogelijkheid bestaat om visa aan te vragen voor meervoudige toegang tot Nederland bij frequente reizen naar Nederland met een geldigheidsduur tot 2 jaar.

Toelatingscriteria

De ambassade behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een “Orange Carpet” dienstverlening goed te keuren. Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor Orange Carpet, dienen de volgende documenten te overleggen:

 1. Algemene presentatie van de organisatie;
 2. Een garantiebepaling waaruit blijkt dat de organisatie garant staat voor alle verblijfskosten en kosten voor de terugreis naar Algerije;
 3. Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel indien van toepassing;
 4. Elke zes maanden een verklaring inclusief handtekening van degene die namens de organisatie gemachtigd is om de begeleidende brieven tbv. visumaanvragen in te dienen, vergezeld van een copie van een identiteitsbewijs waarop de handtekening staat.

Familieleden van de werknemers:

Familieleden in de “eerste graad” (kinderen, echtgeno(o)t(e) en ouders) kunnen eveneens in aanmerking komen voor deze speciale dienstverlening, voorzover zij frequent meereizen en daadwerkelijk grbruik blijken te maken van het visum.

Eenmaal toegelaten voor Orange Carpet dienstverlening, zal de organisatie een lijst werknemers dienen te overleggen die van de dienstverlening gebruik zullen maken. Van de personen op deze lijst zal de volgende documentatie worden verlangd:

 1. een ingevuld visumaanvraagformulier;
 2. twee (2) pasfotot’s;
 3. een geldig paspoort met een geldigheidsduur van ten minste 3 maanden na terukeer in Algerije;
 4. betaling;
 5. een bevestigingsbrief van de werknemer en een uitnodigingsbrief van de ontvangende organisatie;
 6. een verzekeringsbewijs;
 7. een vluchtreservering.

In de uitnodigingsbrief kan de ontvangende organisatie gemotiveerd aangeven welke geldigheidsduur van het visum gewenst is en of er sprake is van frequente reizen. De maximale geldigheidsduur van afgegeven visa kan twee jaar bedragen, afhankelijk van de geldigheidsduur van het paspoort en de historische gegevens van de aanvrager.

De ambassade behoudt het recht definitief te beslissen over aanvragen. De besluitvorming is niet onderhevig aan onderhandeling.

 

Gerelateerde documenten