Nederlandse Ambassade in Algiers, Algerije

Uniform visum (visum kort verblijf)

Een uniform visum (C-visum) - ook wel visum kort verblijf genoemd - geeft de houder het recht zich vrij in het Schengengebied te verplaatsen gedurende maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Of u een visum kort verblijf nodig heeft, is afhankelijk van uw nationaliteit. Indien u meer dan 1 nationaliteit heeft, bepaalt het paspoort waarop u reist of u een visum nodig heeft. Reist u op een paspoort van een land waarvan de onderdanen een Schengenvisum nodig hebben, dan moet u een visum aanvragen, ook al heeft u een andere nationaliteit waarvoor geen visum nodig is.

Onder 'kort verblijf' in het Schengengebied wordt 90 dagen binnen een periode van 180 dagen verstaan. Met de short-stay calculator (Engelstalig) kunt u berekenen of uw voorgenomen bezoek binnen deze grenzen valt.

Familieleden van onderdanen van de EU/EER die een Schengenvisum nodig hebben

U kunt mogelijk gebruikmaken van een versnelde en kosteloze visumprocedure indien u aan alle volgende criteria voldoet:

  • U bent familie van een onderdaan van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).
    en:
  • Deze EU/EER-onderdaan reist naar of verblijft in een EU-lidstaat anders dan de lidstaat waarvan hij onderdaan is.
    en:
  • U vergezelt deze EU/EER-onderdaan of wilt zich bij hem voegen in de Schengenstaat van bestemming.

Denkt u recht te hebben op de versnelde visumprocedure? Dan moet u bij het indienen van uw visumaanvraag aantonen dat u aan deze criteria voldoet.

Waar en hoe vraag ik een uniform visum (visum kort verblijf) aan?